Верховна Рада України 280 голосами за підтримала законопроект №2309а-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я", що став першим кроком до виконання рішення парламентських слухань "Про реформу охорони здоров’я в Україні" (від 16.12.2015) і впровадження реальної медичної реформи в Україні.

Законопроект розроблений Комітетом з питань охорони здоров'я підтримали представники усіх фракцій та груп, що знаходилися у сесійній залі. Основною метою законопроекту є комплексне реформування системи охорони здоров’я и задля створення в країні мережі державних так комунальних закладів охорони здоров’я з достатнім рівнем самостійності для надання ефективного та своєчасного медичного забезпечення населення.

"При підготовці законопроекту до другого читання Комітет ґрунтовно опрацьовував кожне питання, щоб максимально мінімізувати ризики руйнації існуючої системи охорони здоров’я, її комерціалізації та приватизації, - зазначила виступаючи з трибуни голова Комітету, народний депутат Ольга Богомолець. У той же час ми намагалися дати поштовх до запровадження нових, більш ефективних форм господарювання в охороні здоров’я, надання закладам охорони здоров’я фінансової та управлінської автономії для забезпечення ефективного використання фінансового, матеріально-технічного та кадрового ресурсу системи охорони здоров’я".

Представляючи законопроект з трибуни парламенту О. Богомолець зазначила, що при його розробці члени профільного Комітету відійшли від принципу примусового перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у підприємства та запропонували  створити пільгові умови для закладів охорони здоров’я, що виявили намір реорганізуватися у неприбуткові державні та комунальні підприємства. Народні обранці запропонували звільнити останніх від:  - виконання кредиторських зобов’язань при реорганізації та необхідності отримання згоди на зміну боржника у зобов’язаннях;

- необхідності проведення обов’язкової оцінки майна;

- застосування процедури публічних закупівель при укладанні договорів на медичне обслуговування населення.

Ольга Богомолець акцентувала увагу, що  "Законопроектом також передбачено встановлення запобіжних заходів для недопущення комерціалізації системи охорони здоров’я, перепрофілізації та приватизації закладів охорони здоров’я, а також недопущення звільнення працівників закладів охорони здоров’я внаслідок їх реорганізації".

Для цього передбачено:

- встановлення обмежень щодо можливості реорганізації державних і комунальних закладів охорони здоров’я з бюджетних установ в інші організаційно-правові форми, ніж  неприбуткові державні та комунальні  підприємств (дозволяється реорганізуватися лише в казенні та комунальні унітарні підприємства);

- встановлення заборони для закладів охорони здоров’я, що реорганізовуються, на зміну профілю;

- встановлення прямої заборони приватизації закладів охорони здоров’я, що реорганізовуються (на сьогодні така пряма заборона визначена законом тільки для казенних підприємств, для комунальних закладів її немає і їх власник може ухвалювати будь яке рішення щодо такого закладу, у тому числі й про приватизацію закладу).

Крім того, законопроектом заборонено реорганізацію в інші організаційно-правові форми закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України,  Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, а також окремих закладів охорони здоров’я, які за своїм видом діяльності не можуть здійснювати свою діяльність як підприємства. Наприклад: бюро судово-медичної експертизи, паталого-анатомічні бюро, будинки дитини та інші,  перелік яких визначатиметься Кабінетом Міністрів України.

Також законотворці ввели новий  термін «послуга з медичного обслуговування», який визначається як послуга, "що надається пацієнту закладом охорони здоров’я або фізичною особою - підприємцем, яка зареєстрована та одержала в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником". Як повідомила О. Богомолець замовником такої послуги може виступати держава,  органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, у тому числі пацієнт.

Згідно з вимогами законопроекту договори про медичне обслуговування будуть укладатися від імені держави головним розпорядником коштів із закладами охорони здоров’я у межах бюджетних коштів, передбачених на охорону здоров’я на відповідний бюджетний період.

Для забезпечення належної якості медичної допомоги відповідно до стандартів Комітет передбачив, що вартість послуги з медичного обслуговування повинна розраховуватися з урахуванням структури витрат, необхідних для надання такої послуги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування буде затверджуватися Кабінетом Міністрів України.

 

Поділитися в соціальних мережах: